කෝප් නව සභාපති හඳුන්නෙත්ති; ගිණුම්කාරක සභාවට ලසන්ත අලගියවන්න

නොවැ 26, 2015 (විමසුම) – පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් කමිටුවේ නව සභාපති ධුරයට සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මන්ත්‍රීවරයා තේරී පත්වෙයි.

අද (26) පැවැති කෝප් කමිටුවේදී රාවුෆ් හකීම් ඇමතිවරයා විසින් අදාල මන්ත්‍රීවරයාගේ නම යෝජනා කර ඇති අතර අජිත් පී පෙරේරා අමාත්‍යවරයා විසින් යෝජනාව ස්ථිර කොට ඇත.

මේ අතර 08 වන පාර්ලිමේන්තුවේ පලමු සැසිවාරයේදී රාජ්‍ය ගිණුම්කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස මහානගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා පත්ව ඇත.

අද දින පාර්ලිමේන්තුවේ සියළු පක්‍ෂ නියෝජනය කරමින් රාජ්‍ය ගිණුම්කාරක සභා නියෝජිතයින්ගේ පලමු කමිටු රැස්වීමේදී ගනු ලැබූ ඒකමතික තීරණයකට අනුව මෙම පත්කිරිම සිදුකර ඇත.

sfsfsfs

scroll to top