ලංකාවේ ජනප්‍රිය නිරූපණ ශිල්පීනියක වන සාරංගි පෙරේරා

Sarangi-Perera.jpg

“විමසුම” වෙබ් අඩවියේ විලාසිතා පිටුවෙන් ඔබ හඳුනාගන්නා ඇය නමින් සාරංගි සී පෙරේරා…

කොටහේන මධ්‍ය විද්‍යාලයෙන් අකුරු කළ සාරංගි මේ වන විට මෝස්තර නිරූපණ ක්ෂේත්‍රයට මෙන්ම ප්‍රවර්ධන සම්බන්ධීකරණ ක්ෂේත්‍රයට ද පිවිස ඇති අතර පෞද්ගලික ආයතනයක හිසකෙස් පිළිබඳ උපදේශකවරියක ලෙස ද කටයුතු කරන්නීය.

නුදුරු අනාගතයේ දී ම තමාගේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් පසු වන බව ඇය “විමසුම” සමඟ සම්බන්ධ වෙමින් සඳහන් කළේය.

scroll to top