ලංකාවේ ජනප්‍රිය නිවේදිකාවක් හා නිරූපණ ශිල්පීනියක වන පවිත්‍රා මධුභාණී

Pavithra-Madubhani-Amarasinghe.jpg

පානදුර බාලිකා මහා විද්‍යාලෙයන් මූලික අධ්‍යාපනය ලැබූ පවිත්‍රා මධුභාණී අමරසිංහ නම් ඇය මීට පෙර ඔබ රූපවාහිනියෙන් දැක ඇතුවාට සැකයක් නැහැ.

ජාතික රූපවාහිනියේ විකාශය වන “වාසුලිය” වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරන ඇය මේ වන විට කොළඹ සරසවියේ නීති ශිෂ්‍යාවක ද වේ.

බණ්ඩාරගම නගරයේ උපන් පවිත්‍රා මේ වන විට රංගනයට ද අවතීර්ණ වී ඇති අතර නිරූපිකාවක ලෙස ද කටයුතු කරන්නීය.

මේ ඡායාරූප ශිල්පී ජානක කඳන ආරච්චි විසින් “විමසුම” වෙත ලබා දුන් ඇගේ අපූර්ව ඡායාරූප පෙලකි.

scroll to top