හර්ෂ, ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති මුණගැසෙයි

විදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති හෙයින්ස් වෝකර් නෙඩර්කෝර්න් මහතා සමග ඊයේ පස්වරුවේදී (11) විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ දී මුණගැසී සාකච්ඡා කළේය. මෙහිදී, දෙරට අතර ද්විපාර්ශවික සම්බන්ධතාවයන් තවදුරටත් ශක්තිමත්කර ගැනීමට අවශය කරුණු පිළිබඳව අවධානය යොමුවිය.

harsha-de-silva

 

scroll to top