68 වන ජාතික නිදහස් දිනය නිමිත්තෙන් පැවැති ආගමික වතාවත්

68 වන ජාතික නිදහස් දිනය නිමිත්තෙන් කොල්ලූපිටිය ධර්මකීර්තියාරාමයේ (පොල්වත්ත පන්සල) අද (04) උදෑසන පැවැති ආගමික වතාවත් වලට අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහභාගි විය.

PM-Id

scroll to top