2018 වනවිට කොළඹට ගුවන් අධිවේගී මාර්ග

කොළඹ නගරයේ දැනට තිබෙන මාර්ග තදබදය අවම කරමින් කොළඹ තදාසන්නයේ ඉදිකරමින් තිබෙන අධිවේගී මාර්ග වලට පහසුවෙන් ප්‍රවේශ වීමේ අවස්ථාව ලබාදන ගුවන් අධිවේගී මාර්ග කිහිපයක් 2018 වසර අවසන් වනවිට ජනතා අයිතියට පත්කිරීමට රජය සැලසුම් කර තිබේ.

මේ පිළිබඳව “විමසුම“ට අදහස් දක්වමින් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රධානී ආර්.ඩබ්ලිව්.ආර්. පේමසිරි පැවසුවේ කොට්ටාවේ සිට කිරුළපන දක්වාත්, බේස්ලයින් මාර්ගයේත්, කැළණිය පාලම උඩින් දිවෙන ලෙසත් මෙම ගුවන් අධිවේගී මාර්ග ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර තිබෙන බවයි.

“මේවා මේ වනවිට තිබෙන්නේ සැලසුම් අදියරේයි. මේ නිසා වැඩි විස්තරයක් ඒවා ගැන කියන්න බෑ. මේවා අධිවේගී මාර්ග. අපගේ ඉලක්කය වන්නේ මේවා 2018 වසර අවසන් වනවිට ඉදිකර අවසන් කරන්නයි.“

යනුවෙන් පේමසිරි මහතා සඳහන් කළේය.

මේ වනවිට, කොළඹ පිටත වටරවුම් මාර්ගය, දකුණු අධිවේගී මාර්ගය හා කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය යන අධිවේගී මාර්ග ත්‍රිත්වය ගොඩනමින් තිබෙන අතර ලබන වසරේදී උතුරු අධිවේගී මාර්ගයේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

scroll to top