2017 වසර සඳහා ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය උපකරණ කර්මාන්ත මණ්ඩලයට නව අධ්‍යක්‍ෂක මණ්ඩලයක්

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය උපකරණ කර්මාන්ත මණ්ඩලය 2017 වසර සඳහා නව අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලයක් පත්කරගැනීමේ කටයුත්ත දින කිහිපයකට පෙර සිදු විය. එහිදී සාමාජිකයින් 47 කින් යුත් කණ්ඩායමක් වෛද්‍ය උපකරණ කර්මාන්තය වෙනුවෙන් පත් කරන ලදී. ප්‍රතිපත්තිමය මුලාරම්භයන් මෙන්ම කර්මාන්තය නගා සිටුවීම පිලිබඳ සැලසුම් සම්බන්ධව ක්‍රියාකිරීම නව අධ්‍යක්‍ෂක මණ්ඩලයේ වගකීම වේ.

නව අධ්‍යක්‍ෂක මණ්ඩලයේ සභාපති තනතුර ලෙස ඩිලිගන්ස් හෙල්ත් කෙයා ආයතනයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂක සමන් හුලංගමුව මහතා ත් දිල්රන්ජන් ජේකබ් සහ ඒ ආර් ජේම්ස් යන දෙදෙනා සහය සභාපතිවරුන් ලෙසත් කටයුතු කරයි. තවද භාණ්ඩාගාරික තනතුර නිරන්ජන් සෙල්වදුරයි ද, හිටපු සභාපති ටී. සයන්ධන් ඇතුළුව ඉන්දික රාජකරුණා, මොහාන් රාජ්, සමන්ත සෙනෙවිරත්න, විජිත් මාදම්පේ, මිලින්ද මල්ලිකාරච්චි, තිලක් ප්‍රනාන්දු, ශිරාන් ද මැල්, සහ සංජීව සමරසිංහ යන අයවලුන් මණ්ඩලයේ අනෙක් සාමාජිකයින් ලෙස කටයුතු කරයි.

වේගයෙන් නවීකරණය වෙමින් වර්ධනය වන වෛද්‍ය උපකරණ කර්මාන්තය නියෝජනය කරමින් එහි ඇති ගැටළු පිලිබඳ විමසීමේ අරමුණ පෙරදැරි කොට ගෙන 2015 වසරේදී ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය උපකරණ කර්මාන්ත මණ්ඩලය පිහිටුවන ලදී. වෛද්‍ය උපකරණ වඩාත් උසස් තත්වයකින් බෙදාහැරීම, වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ නිලධාරීන් සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම, දේශීය උපකරණ නිෂ්පාදන සඳහා දිරිමත් කිරීම, වෛද්‍ය උපකරණ බෙදාහැරීමේ හා විකිණීමේ විධිමත් ක්‍රියාවලියක් ඇති කිරීම සහ වෛද්‍ය උපකරණ සහ විලවුන් සම්බන්ධව රෙගුලාසි ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ඒ පිලිබඳව වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සහ රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් අතර මැදිහත්කරුවෙකු වශයෙන් ක්‍රියාකිරීම ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන අරමුණු වේ.

ලංකාවේ වෛද්‍ය උපකරණ කර්මාන්තය නගා සිටුවීම හා සෞඛ්‍ය පහසුකම් පිළිබඳව පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කිරීමේ සැලැස්මේ එක් අංගයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය උපකරණ කර්මාන්ත මණ්ඩලය විසින් විශේෂ වැඩමුළුවක් සහ “ජාතික ප්‍රතිසම්පාදන මාර්ගෝපදේශනය සහ වෛද්‍ය උපකරණ කර්මාන්තය සඳහා එහි බලපෑම” යන තේමාව යටතේ සම්මන්ත්‍රණයක්ද මුදල් අමාත්‍යාංශය හා එක්ව මෙම වසරේ ජුනි මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිතය.
තවද වෛද්‍ය උපකරණ සඳහා ටෙන්ඩර් නිර්ණායක හඳුන්වා දීමට රාජ්‍ය ඖෂධ හා නීතිගත සංස්ථාව, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා ජෛව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු යන අංශ සමග වෛද්‍ය උපකරණ කර්මාන්ත මණ්ඩලය සමීපව කටුතු කරනවා ඇත.

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය උපකරණ කර්මාන්ත මණ්ඩලය පිලිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා විමසන්න : 0777 637066 / 0772 254999

scroll to top