2017 දී ලංකාවේ සතුට අඩුවෙලා

30 මාර්තු 2017 (විමසුම) – 2017 වර්ගීකරණය අනුව ලෝකයේ සතුටින්ම සිටින මිනිසුන් සිටින රට ලෙස නොර්වේ තේරී පත්ව ඇත .එහි දෙවන තැන ඩෙන්මාර්කයත් තුන්වැනි තැන අයිස්ලන්තයත් සිව්වැනි තැන ස්විස්ටර්ලන්තයත් හිමිකරගෙන ඇත . ලෝකයේ රටවල් 155 අතුරින් ශ්‍රීලංකාවට 120 වැනි ස්ථානය හිමිව ඇති අතර ඉන්දියාව 122 වන ස්ථානයත් බංගලාදේශය 110 වන ස්ථානයත් හිමිකරගෙන ඇත. පසුගිය වසරේ අප 117 වැනි ස්ථානයේ පසු වූ අතර මෙවර ස්ථාන 3 ක් පහලට පැමිණ ඇත.

scroll to top