2016 වසරේ විගමණික දූදරු ශිෂ්‍යත්ව වෙනුවෙන් රු. ලක‍ෂ 554ක්…

Thalatha_A.jpg

විභාග අසමත් වෙන විගමණික දරුවන් වෙනුවෙන් විශේෂ වැඩසටහනක්…
– ඇමතිනි තලතා අතුකෝරළ කියයි.

2016 වර්ෂය සඳහා විගමණික පවුල්වල දුවා දරුවන් සඳහා ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමීම වෙනුවෙන් රුපියල් ලක‍ෂ 554ක් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය වැය කළ බව විදේශ රැකියා ඇමතිනි තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය ප්‍රකාශ කළාය. 5 වසර ශිෂ්‍යත්වය සමත් දරුවන් 909, අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ සමත් දරුවන් 1682 ක්ද, විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපනය හදාරන දරුවන් 272 දෙනෙකු වෙනුවෙන්ද මෙසේ ශිෂ්‍යත්ව පිරිනමා තිඛෙන බව ඇය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළාය. අමාත්‍යවරිය මේ අදහස් පළකළේ, කිලිනොච්චි සමුපකාර ගොඩනැගිල්ලේ පැවති උතුරු පළාත් විගමනික දූ දරු ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන සඳහා ඊයේ දින (2017.03.22) එක් වෙමිනි.

මෙහිදී උතුරු පළාත් ශිෂ්‍යත්වලාභීන් 42 කු සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ලබා දුන් අතර මෙහිදී 5 වසර ශිෂ්‍යත්වය සමත් 17 සහ සාමාන්‍ය පෙළ සමත් 19 සහ උසස් පෙළ සමත් දරුවන් 6 සදහා ශිෂ්‍යත්ව ලබා දුන් අතර, ඒ වෙනුවෙන් රු. 815,000 ක් වැය කරන ලදී.

මෙහිදී අදහස් දක්වමින් විදේශ රැකියා අමාත්‍යවරිය සඳහන් කළේ, විගමණික පවුල්වල ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අසමත් වන දරුවන් වෙනුවෙන්ද ශ්‍රමික සුරැකුම වැඩසටහන යටතේ විශේෂ වැඩසටහනක් කි්‍රයාත්මක කරන බවයි. මේ සම්බන්ධයෙන් සොයාබැලීම සඳහා විදේශ රැකියා අමාත්‍යංශය විසින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට අනුයුක්ත කර ඇති සංවර්ධන නිළධාරීන්ට එහි වගකීම පවරන බවත්, ඔවුන් විසින් සෑම මසකම අවසානයේදී මේ පිළිබඳව වාර්තාවක් සකසා විදේශ රැකියා අමාත්‍යංශයට ලැබීමට සැලැස්විය යුතු බවත් අමාත්‍යවරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළාය.

පහ වසර ශිෂ්‍යත්වය සමත් විගමණික පවුල්වල දුවා දරුවන් සඳහා රු.15000ක් බැගින්ද, අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙල සමත් දරුවන් වෙනුවෙන් රු.20000ක් බැගින්ද, අ.පො.ස උසස් පෙළ සමත් දරුවන් වෙනුවෙන් රු.30000 බැගින්ද මෙසේ ශිෂ්‍යත්ව ලබා දේ. පසුගිය වසර දෙකක කාල සීමාව තුළ ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමීම් පහත දැක්වේ.

වර්ෂය 5 වසර සා. පෙළ උ. පෙළ එකතුව වටිනාකම (රු)
2015 1730 1308 272 3310 60,270,000.00
2016 909 1682 272 2863 55,435,000.00

මෙම අවස්ථාවට බන්ධනාගාර හා නැවත පදිංචි කිරීම් අමාත්‍ය පී.ස්වාමිනාදන්, ළමා හා කාන්තා කටයුතු අමාත්‍ය චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර, ළමා හා කාන්තා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය විජයකලා මහේෂ්වරන්, රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුමේධා ජී ජයසේන, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශාන්ති ශ්‍රී ස්කන්ධරාජා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශ්‍රියානි විෙජ්වික්‍රම යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු පිරිසක් එක් වූහ.

scroll to top