10 වන රාජකීය ආසියාතික පර්යේෂණ සංගම් සම්මේලනය මෙවර කොළඹදී

අන්තර්ජාතික මානව  විද්‍යාත්මක සහ මානව ශාස්ත්‍ර පර්යේෂණ දැනුම පිළිබදව විමසා බැලෙන රාජකීය ආසියාතික පර්යේෂණ සංගමයේ 10 වන මහා සම්මේලනය මාර්තු මස 23,24,25 යන තෙදින තුළ කොළඹ දී පැවැත්වීමට නියමිත වන අතර, සමුළුවේ සමාරම්භක උළෙල කථානායක කරු ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ 07, මහවැලි කේන්ද්‍රීය ශ්‍රවණාගාරයේදී මාර්තු 23 වෙනි දින පෙ:ව 8.00 ට පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

scroll to top