ෆේස්බුක් සජීවි විකාශනය දැන් ඔබේ ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකයෙනුත්

Live-Feed-FB.jpg

අද, සිට සියලු ෆේස්බුක් පරිශීලකයන් හට ඩෙස්ක්ටොප් වෙබ් අඩවිය මගින් තම වෙබ් කැමරාව භාවිතයෙන්, වෘත්තිය උපකරණ සහ මෘදුකාංග සම්බන්ධ කර කෙලින්ම සජීවී විකාශන කිරීමේ හැකියාව ලැබෙන අතර මීට කලින්, ෆේස්බුක් ඔවුන්ගේ පිටු වලට පමණක් පරිගණකයේ සිට සජීවී විකාශනය ලබා දීමට ඉඩ සලසා දී තිබුණි.

දැන් ඔබගේ ෆේස්බුක් ගිණුම තුලින් ම සජීවි විකාශනය පරිගණකයේ වෙබ් කැමරාව භාවිතයෙන් සහසුවෙන් ම කරගත හැකි වේ. දැන් ඩෙස්ක්ටොප් වෙබ් අඩවියේ ෆේස්බුක් ස්ටේටස් අප්ඩේට් කරන ස්ථානයේ සජීවි බොත්තම දැක ගත හැකිවෙනු ඇත.

scroll to top