හින්දු බැතිමතුන්ගේ දීපාවලී උත්සවයට මාගේ සුභ පැතුම් එක්කරමි – හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ

තිස් වසරකට ආසන්න කාලයක් පුරා ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව විනාශයට යොමු කළ ත්‍රස්තවාදය මෙරටින් තුරන් කිරීම නිසා වර්තමානයේ හින්දු ජනතාවට නිදහසේ තම ජීවිතය ගතකල හැකි වාතාවරණයක් උදාවී ඇත. ත්‍රස්තවාදය තුරන් කිරීමත් සමඟ හින්දු බැතිමතුන් බහුතරයක් ජීවත් වෙන උතුරත් නැගෙනහිරත් වේගවත් සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීමට අප එදා ගත් ක්‍රියාමාර්ගයේ ප්‍රතිඵල එම ජනතාවට අද ලැබෙමින් පවතී.

එබැවින් මේ දීපාවලී උත්සවයේ හින්දු බැතිමතුන් නිදහසේ පහන් දල්වනු දකින මා තුළ ඇතිවන්නේ ඉමහත් සතුටකි. දීපාවලී යන වචනයහි අර්ථය “පහන් පෙළ” යන්නයි. මෙම උත්සවයේදී ඔබ දල්වන සෑම පහනකින්ම ඔබේ ජීවිතය ආලෝකමත් වේවා යැයි මම ප්‍රාර්ථනා කරමි.

scroll to top