හානියට පත් නිවාස හා දේපල වලට රු. ලක්ෂයේ සිට ලක්ෂ 25 දක්වා වන්දි

landslide-disasters.jpg

පසුගියදා දිවයිනේ පෙදෙස් කිහිපයක සිදුවූ ජලගැලීම්, නායයෑම් ඇතුළු ආපදා හේතුවෙන් පූර්ණ හා අර්ධ වශයෙන් විනාශ වූ නිවාස හා දේපළ වලට වන්දි ලබාදීම සිදුකරන බැවින් එවන් හානි පිළිබඳව තම ප‍්‍රදේශවල ග‍්‍රාම නිලධාරි වෙත වහා ලියාපදිංචි කරන මෙන් රජය විපතට පත් වූ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

මෙවන් විපත් ඇති වන අවස්ථාවන්හි සිදුවන නිවාස හා දේපළ හානි වලට වන්දි ගෙවීමට හැකිවන පරිදි රජය විසින් මුළු දිවයිනටම බලපාන පරිදි රු. කෝටි 1000ක (රු. බිලියන 10) රක්ෂණ ආවරණයක්, රක්ෂණභාර අර මුදල වෙතින් ලබාගෙන තිබේ.

මේ යටතේ පසුගිය දා ඇති වූ ස්වාභාවික විපත්වලින් හානියට පත් වූ නිවාස හා දේපල වලට රු. ලක්ෂයේ සිට රු. ලක්ෂ 25 දක්වා වන්දි ගෙවනු ලැබේ. මෙසේ වන්දි ලබාගැනීම සඳහා ග‍්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාස මට්ටමින් ලියාපදිංචි කරන ලද නිවාස හා දේපළ තක්සේරු කිරීම කඩිනමින් අවසන් කිරීමට හැකිවන පරිදි ඉක්මණින් ලියාපදිංචි කරන ලෙස වැඩිදුරටත් දන්වනු ලැබේ. මේ වන විට පූර්ණ වශයෙන් නිවාස 540 ක් හා අර්ධ වශයෙන් නිවාස 4190 ක් හානියට පත්ව ඇතැයි ඇස්තමේන්තු කර ඇත.

මේ අතර විපතට පත් වූ ජනතාවට අවශ්‍ය සහන සැලසීම හා ඔවුන්ගේ සියලූම ආකාරයේ අවශ්‍යතාවන් සැපයීම සඳහා අවශ්‍ය මුදල් කිසිදු සීමාවකින් තොරව නිදහස් කිරීමට මහාභාණ්ඩාගාරය වෙත රජය විසින් උපදෙස් දී ඇත.

ජලගැලීම සිදු වූ මොහොතේ සිට විපතට පත් ජනතාව එම විපතින් බේරාගැනීම ඇතුළුව අවශ්‍ය කරන සියලූම ආධාර ලබාදීම පිණිස මහාභාණ්ඩාගාරය විසින් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය වෙත රු. මිලියන 200ක් මේ වන විට නිදහස් කර ඇත. ජනතාවට අවශ්‍ය හදිසි ආධාර ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස මට්ටමින් ත‍්‍රිවිධ හමුදාව, පොලිසිය, රජයේ නිලධාරීන් හා මහජනතාවගේ ද සහය ඇතිව ලබාදෙන ලදි.

මෙම ජලගැලීම් හා නායයෑම් හේතුවෙන් පවුල් 57,089 ට අයත් පුද්ගලයින් 229,573 ක් අවතැන් විය. එයින් බොහෝ පිරිස් දැනට තම නිවෙස්වලට ගොස් සිටින නමුදු පවුල් 25,954 ට අයත් පුද්ගලයන් 120,132 ක් තවමත් සුබසාධන කඳවුරුවල රැුඳී සිටිති. දැනට මොවුන් සඳහා සුබසාධන කඳවුරු 265 ස්ථාපිත කොට ඇති අතර එම ජනතාව ආපසු තම නිවෙස්වලට යන තෙක් ඔවුන්ට අවශ්‍ය වියලි ආහාර ඇතුලූ අනෙකුත් සියලූම ද්‍රව්‍යමය අවශ්‍යතාවන් සැපයීමට ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යංශය විසින් කටයුතු යොදා ඇත.

විපතට පත් වූ ජනතාව අතර සිටින පාසල් ළමුන්ට අවශ්‍ය පොත්පත් , පාසල් නිල ඇඳුම් හා අනෙකුත් අවශ්‍යතාවයන් රජය විසින් සපයනු ලැබේ. මෙම අවශ්‍යතාව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හරහා ලබාදෙනු ලබන අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය ප‍්‍රතිපාදන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත ලබා දෙනු ලැබේ.

scroll to top