සේවකයන් 350 ක් අනාථ කල වයිතලාව වත්ත රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාව ආපසු පවරා ගනී

ර්ඝ කාලීන බදු පදනම මත පෞද්ගලික අංශයට ලබා දී තිබු ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාවට අයත් මැද මහනුවර වයිතලාව වත්ත වත්ත රාජ්‍ය වැවිලි සමාගමට ආපසු පවරා ගැනීම අද දින (22) සිදුවිය.

අක්කර 2000කින් සමන්විත මෙම වත්ත 2002 වසරේදී මුලින්ම බදුපදනම මත පෞද්ගලික අංශයට පවරා ඇති අතර දැනට වසර 1 ½ පමන කාලයක සිට අදාල පෞද්ගලික සමාගම රජයේ බදු මුදල්, විදුලි බිල්පත්, දුරකථන බිල්පත් සහ සේවකයන්ගේ වැටුප්, සේවක අර්ථසාධක මුදල් නොගෙවා පැහැර හැර ඇත. මේ පිළිබදව ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාවේ වත්මන් සභාපති තිලක් මහානාම මහතා අවස්ථා ගනනාවකදී සිහි කැදවීම් කර ඇත. නමුත් ඒ සදහා වතු පාළනාධිකාරිය යහපත් ප්‍රතිචාරයක් දක්වා නොමැත. මේ නිසා විෂයභාර අමාත්‍ය කබීර් හෂිම් යන මහත්වරු දැනුවත්කර උඩුදුම්බර පොලීසියේ සහය ඇතිව ආයතනයේ නිළධාරීහු පිරිසක් සමග අදාල වතුපරිශ්‍රයට ගොස් එහි ඉබි යතුරු කඩා මෙම පවරාගැනීම සිදු කල බව ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාවේ සභාපති තිලක් මහානාම මහතා පැවසීය.

අදාල පවරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් එම වතු සමාගමේ සේවකයෝ සිය සතුට සහ සහය පල කල බව සදහන් කල මහානාම මහතා තමන් ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාව බාරගන්නා අවස්ථාව වන විට මිලියන 250 ක පාඩුවක මත මහා භාන්ඩාගාරයෙන් ප්‍රතිපාදන ලබාගනිමින් පවත්වාගෙන ගිය ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාව පසුගිය මැයි මස වන විට ලක්ෂ 80 ක ලාභයක් පෙන්නුම් කිරීමට හැකිවු බවත් ඉදිරියේදීත් මෙලෙස සංස්ථාව මගින් බදුපදනම යටතේ ලබාගෙන ඇති නමුත් අදාල ගිවිසුම් කඩකරන වතු නැවත සංස්ථාව බාරයට පවරා ගැනීමට කටයුතු කරන බව පැවසීය.

scroll to top