සුපිරිසිදු දේශපාලන පුරවැසි මෙහෙයුමේ දෙවන දිනයත් සාර්ථකව අවසන්

Img-5.jpg

සුපිරිසිදු දේශපාලන පුරවැසි මෙහෙයුමේ දෙවන දිනය අද (14) සාර්ථකව කුරුණෑගල තරුණ බෞද්ධ සමිති ශාලාවේදී අවසන් කෙරින.

අද පෙරවරුවේදී සුපිරිසිදු දේශපාලන පුරවැසි මෙහෙයුම ගිරිඋල්ල නගරයෙන් ආරම්භවූ අතර ඉන් අනතුරුව නාරම්මල නගරයටත් කුරුණෑගල නගරයටත් සේන්දුවී කුරුණෑගල පුරවැසියන් දැනුවත් කිරීම සිදුකෙරින.

ඉන් අනතුරුව කුරුණෑගල තරුණ බෞද්ධ සමිති ශාලාවේදී මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ දිස්ත්‍රික් සම්මේලනය පැවැත්වුණු අතර ඒ සඳහා පිරිසිදු දේශපාලනයක් අගය කරන බොහෝ පිරිසක් එක්ව සිටියහ. එමෙන්ම පිරිසිදු දේශපාලනයක් සඳහා වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එකමුතුව නියෝජනය කරමින් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තුෂාර ඉඳුනිල් මහතාද ඊට එක්ව සිටි අතර ඇතුගල්පුර මාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය විසින් පිරිසිදු දේශපාලනයක් ඇතිකරලීම සඳහා වන යෝජනා මාලාවක් මන්ත්‍රී තුෂාර ඉඳුනිල් මහතාට හා මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ ව්‍යාපෘති නිලධාරිනී උපේක්ෂි ප්‍රනාන්දු මෙනෙවියට පිළිගැන්වීම සුවිශේෂී සිදුවීමක් විය.

scroll to top