සුපර් මාරියෝ ඇන්ඩ්රොයිඩ් අනුවාදනය මාර්තු 23දා සිට

Super-Mario-Run.jpg

බොහෝ කලකට පෙර පොරොන්දු වූ පරිදි සුපර් මාරියෝ ඇන්ඩ්රොයිඩ් ක්‍රමලේඛනය මාර්තු 23 වෙනිදා දියත් කිරීමට Nintendo සමාගම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙය සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ බාගත කර හැකි අතර, ක්‍රීඩාවේ සියලුම මට්ටම් ක්‍රීඩා කිරීමට නම් සම්පුර්ණ අනුවාදනය මුදල් දී ලබා ගත යුතු වෙනවා.

Nintendo සමාගම සුපර් මාරියෝ ගේ ඇපල් සංස්කරණය මීට මාස තුනකට පෙර නිකුත් කරනු ලැබූ අතර ඇපල් සංස්කරණය නිකුත් කිරීමෙන් අනතුරුව සුපර් මාරියෝ ක්‍රීඩාව බාගත කිරීමේ ප්‍රමාණය ඉතා ඉහල අගයක් ගත් අතර මුදල් ලබා දී ක්‍රීඩාව බාගත කිරීමේ ප්‍රමාණයද ඉතා ඉහල අගයක් ගැනීම මෙහිදී විශේෂයක් ලෙස සැලකිය හැකියි.

scroll to top