සාම්පූර් බලාගාර ව්‍යාපෘතියෙන් අසාධාරණයට පත්වූවන්ගෙන් මානව හිමිකම් පැමිණිල්ලක්

JVP-HR.jpg

සාම්පූර් බලාගාර ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් අසාධාරණයට පත්වූ ජනතාවගේ මානව හිමිකම් කඩවීම සම්බන්ධයෙන් මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිල්ලක් භාරදීමට නැගෙනහිර ජනතා සංවිධානය සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කටයුතු කළේය.

එම පෙත්ම භාරදීම අද උදෑසන මානව හිමිකම් කොමිසමේදී සිදුකෙරිණි. මෙම අවස්ථාවට ජ.වි.පෙ. දේශපාලන මණ්ඩල සභික කේ.ඞී. ලාල්කාන්ත මහතා, නැගෙනහිර ජනතා හඩ සංවිධානයේ කැඳවුම්කරු හේමචන්ද්‍රා අරුන් මහතා සහ අසාධාරණයට පත්වූ ජනතාව වෙනුවෙන් නියෝජිතයින් කිහිප දෙනෙක් සහභාගි විය.

scroll to top