ස්වශක්තියේ පළමු පියවර HNB බැංකුවෙන්…

HNB.jpg

ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ සංකල්පයක් අනුව ක්‍රියාත්මක වන ස්වශක්ති – රැකියා දශලක‍ෂයක් ව්‍යාපෘතියේ පළමු සහනදායී ණය ලබා දීම පසුගිය දා 14 වැනිදා හැටන් නැෂනල් බැංකුව මගින් උත්සවාකාරයෙන් සිදුකරන ලදී. එහිදී අයදුම්කරුවන් 13 දෙනෙකු වෙත ඇගඵම් හා හස්ත කර්මාන්තය, කිරි ගව පාලනය, කොන්ක්‍රීට් නිෂ්පාදන, රූපලාවන්‍ය සහ විද්‍යුත් උපකරණ ආදී විවිධ ක‍ෂ්ත්‍ර යටතේ සුඵ හා මධ්‍ය පරිමාණ නව ව්‍යාපාර යෝජනා 13ක් සදහා සංකේතාත්මකව ණය ලබා දෙන ලදී. මෙහි තේමාව හදුන්වා තිබුණේ  “HNB ගැමි පුබුදුව මගින් ශක්තිමත් වන ස්වශක්තිය” යනුවෙනි. ස්වශක්ති ණය යෝජනා ක්‍රමය සමග රජයේ සහ පෞද්ගලික බැංකු 17ක් එක් වී සිටින අතර එම ණය යෝජනා ක්‍රමයේ පළමු පියවර පෞද්ගලික බැංකුවක් විසින් සිදුකිරීම සුවිශේෂ ඇගයීමකට පාත්‍ර විය.

මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය සදහා මේ වන විට විශාල වශයෙන් ජනතා ප්‍රතිචාර ලැඛෙමින් පවතී. කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන කාර්යාංශයට හැර ණය යෝජනා ක්‍රමයට සම්බන්ධ බැංකු වෙත පමණක් මේ වන විට 9000කට අධික අයදුම්පත් සංඛ්‍යාවක් ලැබී ඇත. ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව සදහා අයදුම්පත් 3974ක්, මහජන බැංකුව 2649ක් සහ ලංකා බැංකුව 1831ක් වශයෙන් එම බැංකු අතර ඉදිරියෙන් සිටියි. බැංකු සහ කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන කාර්යාංශය ඒකාබද්ධව සුදුසුකම් සහිත අයදුම්කරුවන් වෙත ඉක්මනින් ණය මුදල් ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු දැනටමත් සිදුකරමින් පවතී.

අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ කේන්ද්‍රීය ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය ක‍ඡඵඹ- සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථීක කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අරලියගහ මන්දිරයේ ජාතික මෙහෙයුම් මැදිරියේ දී පවත්වන ලද ප්‍රගති සමාලෝචන සැසියේ දී මෙම තොරතුරු අනාවරණය විය.

scroll to top