ස්වභාවික වායු බලාගාර ටෙන්ඩරයේ මිල ගණන් විවෘත කිරීම හෙට (13) සිදුවන්නේ නැහැ…

හෙට දිනය ඇතුලත වහාම ටෙන්ඩරය පිළිබඳ නිවැරදි වාර්තාවක් ලබාදෙන්න. විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යවරයාගෙන් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට උපදෙස්

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් කෙරවලපිටියේ ඉදිකිරීමට නියමිත ස්වභාවික වායු බලාගාරය ඉදිකිරීමට අදාළ ටෙන්ඩරය, තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු නිර්දේශ නොසලකමින්, දේශාපලන – නිලධාරි හිතවත්කම් මත හෙට (13) එක් සමාගමකට ලබාදීමේ සූදානමක් ඇතැයි අද (12) දිනපතා පුවත්පත්වල පළවූ වාර්තාවක් පිළිබඳව අවධානය යොමුකළ විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා විසින්, අදාළ ටෙන්ඩරය මිල ගණන් විවෘත කිරීම පිළිබඳ හෙට දිනයේ කිසිඳු ක‍්‍රියාමාර්ගයක් නොගන්නා ලෙසත්, අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත්කළ ප‍්‍රසම්පාදන කමිටුව සහ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව කැඳවා ඔවුන්ගෙන් කරුණු විමසීමක් සිදුකොට, පූර්ණ වාර්තාවක් හෙට දිනය ඇතුලතම තමා වෙත ලබාදෙන ලෙසත් අමාත්‍යාංශ ලේකම් ආචාර්ය සුරේන් බටගොඩ මහතාට උපදෙස් දී තිබේ.

මෙගාවොට් 300ක ධාරිතාවයක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක්කිරීමට නියමිත මෙම ස්වභාවික වායු බලාගාරය ඉදිකිරීම, පූර්ණ විනිවිදභාවයකින් යුතුව සිදුකළ යුතුබවට විෂයභාර අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා විසින් අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇති අතර ඒ අනුව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් මෙහි ඉදිකිරීම කටයුතු සඳහා ජාත්‍යන්තර ටෙන්ඩර් පත් කැඳවා ඇත. මේ සඳහා ටෙන්ඩර් පත් 08 ක් ලැබී ඇති අතර තාක්ෂණික කමිටුව විසින් සිදුකරනු ලැබූ ස්වාධීන හා වෘත්තීමය පරීක්ෂාවෙන් අනතුරුව දෙවන වටය සඳහා සමාගම් 06 ක් තෝරාගෙන තිබේ.

මේ සඳහාවන ටෙන්ඩර් මණ්ඩලය මගින් මෙම සමාගම් 06 දෙවෙනි ඇගයීම සඳහා ලක්කල යුතුවුවත්, මෙම දෙවනි වටයේ ඇගයීම දේශපාලනික හා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉහළ නිලධාරීන්ගේ බලපැමකට අනුව අදාළ දෙවෙනි ඇගයීම සිදුනොකොට, හෙට (13) කොරියන් සමාගමක් වෙත ටෙන්ඩරය ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇති බව අදාළ පුවත්පත් වාර්තාවෙන් දක්වා ඇත.

මේ පිළිබඳව සිය අවධානය යොමුකළ අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා විසින් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා වෙත ලබාදුන් උපදෙස් පරිදි හෙට (13) මෙම ස්වභාවික වායු බලාගාරය සඳහා ඉදිරිපත්වී ඇති ටෙන්ඩර් මිල ගණන් විවෘත කිරීමක් සිදු නොවන බවත්, හෙට දිනයේ ඉදිරිපත් කරනු ලබන වාර්තාව අමාත්‍යවරයා විසින් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව අදාළ මිල ගණන් විවෘත කිරීම සඳහා දිනයක් යොදාගන්නා බවත්, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර සිටී.

scroll to top