ස්මාර්ට් මීටර් භාවිතය අද සිට; කර්මාන්තකරුවන්ට නව සහනයක්

ජන 08, 2016 (විමසුම) – ජනාධිපති පදවි ප‍්‍රාප්තිය යෙදෙන අද (08) සිට ස්මාර්ට් මීටරය හෙවත් සුහුරු මනුව හඳුන්වා දෙන බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසයි.

“ඒ තුළින් අපට අභියෝග කිහිපයක් ජයගන්න පුළුවන්. විදුලිය පාරිභෝජනයෙන් අති දැවැන්ත ප‍්‍රමාණයක් සීමාවෙලා තිබෙන්නේ දවසේ පැය කිහිපකට. මේ දැවැන්ත විදුලි ඉල්ලූම සංසිඳුවන්න වැඩි වියදම් සහිත විදුලි ජනනයන්ට යාමට සිදුවෙනවා,”

“මේ තත්ත්වය නිරාකරණය කරගන්න පුළුවන් විදුලි පාරිභෝගිකයා සමගයි. අපිට පුළුවන්නම් විදුලි පාරිභෝගිකයාට පණිවිඩයක් දෙන්න, කාර්යභහුල නොවන වේලාවන් තුළදී තම අවශ්‍යතාවන් සපුරා ගන්න කියලා ඒ තුළින් අපිට මේ අධික වියදම් සහිත විදුලි නිෂ්පාදනයෙන් වැළකෙන්න පුළුවන් වේවි.”

අදින් පසුව ව්‍යාපාරික විදුලි ඉල්ලූම් කරුවන්ටත් සුහුරුමනු භාවිතා කිරීමට සිදුවන බව අමාත්‍යාංශය අවධාරණය කරයි.

ව්‍යාපාරික විදුලි ඉල්ලූම් කරුවන්ට විදුලිය ලබාගැනීමේදී විශාල පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවීම නිසා අද සිට සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත ආරම්භ කිරීමේදී වැයවන මුදලින් 25% ක් පමණක් අයකොට, ඉතිරි 75% ප‍්‍රමාණය වසර 5 ක් කාලයක් තුළ සමාන වාරික වලින් මාසික බිල්පත් සමග අයකර ගැනීමට සැලසුම් කර තිබෙන බව අමාත්‍යාංශය පවසයි.

එමෙන්ම මූලික ගාස්තු රහිතව ඕනෑම අයෙකුට තම නිවසට විදුලිය ලබා දීම ද අද සිට අරඹන බවත් අදාල ගාස්තුව වසර 5 ක් ඇතුළත වාරික 60 කින් අය කර ගැනීමට සූදානම් බවත් අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් අවධාරණය කරයි.

smart-meter

 

 

scroll to top