සමථමණ්ඩලවල පුරප්පාඩු පිරවීමට අධිකරණ අමාත්‍යාංශය අයදුම්පත් කැදවයි

Court.jpeg

1988 අංක 72 දරණ සමථ මණ්ඩල පණත යටතේ අධිකරණ අමාත්‍යාංශය යටතේ ස්ථාපිත කර තිබෙන සමථ මුල මණ්ඩල 329 න්,ගම්පහ, රත්නපුර, කුරුණැගල ,හම්බන්තොට ගාල්ල, මහනුවර, කිලිනොච්චි,මුලතිව් , මොණරාගල,බදුල්ල ,කෑගල්ල ,ත්‍රිකුණාමලය ,මන්නාරම හා පුත්තලම යන දිස්ත්‍රික්කවල සමථ මුල මණ්ඩල ගණනාවක සමථ කරුවන්ගේ හා සභාපති තනතුරුවල පුරප්පාඩු ඇති බැවින්, එම තනතුරු සදහා අයදුම්පත් කැදවා සුදුස්සන් කඩිනමින් බදවා ගන්නැයි අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා අදාල අංශ වලට උපදෙස් ලබා දී ඇතැයි, අධිකරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ආරවුල් විසදීමෙහිලා අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගවලින් තොරව ජනතාව සමථකරණය වෙත සමීප කර ගැනීම සදහා මීට වසර 25කට පෙර ආරම්භ කර තිබෙන සමථ මණ්ඩල මගින් සමථ මුල බල ප්‍රදේශයේ සිදු වන ආරවුල්, චංචල හෝ නිෂ්චල දේපලවල සිදුවන ආරවුල්, ගිවිසුම් සම්බන්ධ ආරවුල් හා අධිකරණයේ නඩු නිමිත්තක් ඇති කරන ඕනැම ගැටලුවක් හා රුපියල් ලක්ෂ 5 කට කට අඩු චංචල නිශ්චල දේපල සම්බන්ධ නඩු හෝ ණය ආරවුල් විසදීම සදහා මෙම සමථ මුල මණ්ඩල 329 පිහිටුවා ඇති අතර, මේ සදහා වසරකට පැමිණිලි 200,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් යොමු වෙන අතර, එයින් 50%කට අධික ප්‍රමාණයක් සමථකරණය තුලින් විසදුම් ලබා දීමට සමථ මණ්ඩල කොමිෂන් සභාවට හැකි වී ඇතැයි අධිකරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි.

දිවයිනේ සමථ මණ්ඩල 329ක සමථකරුවන් 8750 කට අධික පිරිසක් ස්වේච්ඡාවෙන් සේවය කරන අතර, දැනට පුරප්පාඩුව පවතින සමථ මණ්ඩලවල සමථකරුවන් ලෙස කටයුතු කිරීමට කැමති සුදුසුකම් තිබෙන ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගෙන් අයදුම්පත් කැදවීමට අධිකරණ අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන ඇත.

ඒ අනුව යටත් පිරිසෙන් අවුරුදු 5ක් මුළුල්ලේ පවත්වාගෙන යන්නා වු දේශපාලනමය නොවන ආයතන වලින් සහ සංවිධාන වලින් සමාජයේ අධ්‍යාපනික, ආගමික සමාජ සුභාසාධන,සාධාචාරාත්මක ග්‍රාමීය ප්‍රජා සංවර්ධන, සංස්කෘතික හා ක්‍රීඩා හා ජනතාවගේ මුලික අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීමට ඉදිරිපත් වී ඇති සංවිධානවල කටයුතු කරන ප්‍රජා නායකයන් මෙම පදවි දැරීමට සුදුස්සන් වන බව අධිකරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි.

දිවයිනේ ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ප්‍රජා සංවර්ධන වැඩසටහන් වලට දායක වී ඇති පුද්ගලයන් පිලිබදව ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ හා දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ගේ නිර්දේශ සහිතව අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කල හැකි අතර‍, අදාල අයදුම්පත් 2016 -අගෝස්තු 15 වන දිනට ප්‍රථම කොළඹ 12, අධිකරණ මාවතේ පිහිටි සමථ මණ්ඩල කොමිෂන් සභාවේ ලේකම් වෙත යොමු කරන ලෙසද අමාත්‍යාංශය සදහන් කරයි.

ඒ අනුව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මිනුවන්ගොඩ,කුරෑණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පඩුවස්නුවර ,මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ අකුරණ ගම්පොල ගලගෙදර,ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කරන්දෙණිය,හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ වීරකැටිය බෙලිඅත්ත තිස්සමහාරාමය අම්බලන්ගොඩ හා මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ වැල්ලවාය යන සමථ මණ්ඩල සදහා නාමයෝජනා කැදවා ඇතැයි අධිකරණ අමාත්‍යාංශය සදහන් කරයි.

මීට අමතරව බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඇල්ල සොරණාතොට හපුතලේ හාලි ඇල බදුල්ල වැලිමඩ ,රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ නිවිතිගල ගොඩකවෙල , කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගලිගමුව, පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ මහකුඹුක්කඩවල, ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ කින්නියා වෙරුගල් ,මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ මුසලි මඩු නානට්ටාන් ,කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ කන්ඩාවලෙයි පලෙයි පූනකරි හා මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ ඔඩ්ඩුසුඩාන් පුදුකුඩුඉරිප්පු යන සමථ මණ්ඩලවල ද සභාපතිවරුන් සහ සමථකාරවරුන් බදවා ගැනීම සදහා නාමයෝජනා කැදවා ඇතැයි අධිකරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි.

පුරප්පාඩුව පවතින සමථ මණ්ඩල සදහා නාමයෝජනා ඉදිරිපත් කිරිම පිළිබදව විස්තර 2016-05-05 දින රජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බව ද අධිකරණ අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

scroll to top