සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යවරයාට එරෙහි අල්ලස් පැමිණිල්ල සාක්ෂි සටහන් අරබයි

Sajith.jpg

පසු ගිය ඔක්තොම්බර් 24 වන දින සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යවරයාගේ අමාත්‍යංශය සඳහා තරුණ තරුණියන්ට අයතා ලෙස රැකියා ලබා දීම පිළිබඳව සමාජවාදී තරුණ සංගමය අල්ලස් හා දූශන වංචා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට ගොනු කළ පැමිණිල්ලේ වැඩිදුර විමර්ශන කටයුතු සඳහා සාක්ෂි ලබාදීම සඳහා අද (2017/05/15) දින සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ ජාතික සංවිධායක එරංග ගුණසේකර සහෝදරයා සහ නීතීඥ තුෂාර රණතුංග සහෝදරයා අල්ලස් හා දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව වෙත පැමිණියා.

එහි දී පැය 1 1/2 කාලයක් සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යවරයාගේ උසනම් සිකියුරිටි මිටිනම් කම්කරු යැයි කියමින් නිවාස හා ඉදිකිරීම් කටයුතු අමාත්‍යංශයේ රැකියා අවස්ථා දේශපාලන උවමනාවන් වෙනුවෙන් තරුණ තරුණියන් යොදා ගැනීම සඳහා අල්ලස් ලෙස ලබාදීම පිළිබදව සියලු සාක්ෂි සටහන් තබා ඉන් අනතුරුව එරංග ගුණසේකර සහෝදරයා මාධ්‍යට අදහස් දක්වමින්, රජයේ අමාත්‍යවරයෙක්ට විරුද්ධව අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් කල පලැමිණිලි හමස් පෙට්ටියට යැව්වා සේ නැතිව තම පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායකයාට ඉදිරිපත්ව ඇති පැමිණිල්ල විභාග කර ඔහු අතඩංගුවට ගෙන නඩුපවරා පෙන්වන ලෙස අග්‍රාමාත්‍යවරයාට අභියෝග කළා.

එමෙන්ම ජනාධිපතිවරයා තම නිවාස අමාත්‍යවරයා මෙතරම් ආණ්ඩුව හෑල්ලුවට ලක්කර තිබියදී නිෂ්ශබ්දව සිටින්නේ ඇයි දැයිි ඔහු ප්‍රශ්න කළා. සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යවරයා සමාජවාදී තරුණ සංගමය තමාට බොරු චෝදනා කරන බැවින් නඩු පවරන බවට වහසි බස් දොඩවා අදට මාස 06කට පෙර පැවසූ පරිදි හැකිනම් ජනතාව තව නොබෝ දිනකින් ඔබගේ රජය පලවා හැරීමට පෙර වත් නඩු පවරන ලෙස අමාත්‍යවරයාගෙන් එරංග ගුණසේකර සහෝදරයා ඉල්ලා සිටියේය. තවද මෙතරම් වීඩියෝ සාක්ෂි තිබියදිත් අල්ලස් ලබාදුන් පුද්ගලයා අමාත්‍යවරයකු නිසා නිදැල්ලේ හැසිරීමට ඉඩ නොතබා වහාම අතඩංගුවට ගෙන නඩු පවරා අල්ලස් හා දූශන වංචා කොමිෂන් සභාව පිළිබඳ ජනතා විශ්වාසය රැක ගන්නා ලෙසට අල්ලස් හා දූශන වංචා කොමිෂන් සභාවට කටයුතු කරන මෙන් ඔවුන් ඉල්ලාසිටියා.

scroll to top