ශ්‍රී ලංකා විදේශ රැකියා ඒජන්සියේ නව සභාපති නීතීඥ ලලිත් පීරිස්…

Lalith-Peris.jpg

ශ්‍රී ලංකා විදේශ රැකියා ඒජන්සි ආයතනයේ නව සභාපතිවරයා ලෙස නීතීඥ ලලිත් පීරිස් මහතා අද දින (2017.11.15)නාවල පිහිටි එම ආයතනයේදී සිය ධූරයේ රාජකාරි ආරම්භ කරන ලදී.

නීතීඥ ලලිත් පීරිස් මහතා 1968 වර්ෂයේ උපත ලබා ඇති රත්නපුර සීවලී විද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය හදාරා ඇත. අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයෙන් නීති උපාධිය ලබාගෙන ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයෙන් නීතිඥවරයෙකු ලෙස 1997 වර්ෂයේදී දිවුරුම් දී තිබේ.

ඒ මහතා 1997 වර්ෂයේ සිට රත්නපුර දිස්ති්‍රක් නීතීඥ සංගමයේ කටයුතු කරන අතර, මේ වන විට එම සංගමයේ ලේකම්වරයා වශයෙන් කටයුතු කරයි. ලලිත් පීරිස් මහතා 2015 වර්ෂයේ සිට ශ්‍රී ලංකා විදේශ රැකියා ඒජන්සි ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු වශයෙන් කටයුතු කරන අතර, අධිකරණ හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය නීතීඥ තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය විසින් ඔහු විදේශ රැකියා ඒජන්සි ආයතනයේ සභාපතිවරයා වශයෙන් පත් කොට තිබේ.

මෙම අවස්ථාවට විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ සභාපති ආර්.කේ.ඔබේසේකර, කාර්යාංශයේ සාමාන්‍යාධිකාරී කේ.ඕ.ඩී.ඩී.ප්‍රනාන්දු යන මහත්වරුන්ද එක්වී සිටියහ.

scroll to top