ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තු දීපවාලී සැමරුම් උළෙළ

Police.jpg

පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව සංවිධානය කරන දීපවාලී සැමරුම් උත්සවය පොලිස්පති පූජිත ජයසුන්දර මහතාගේ ඇරයුමින් කථානායක කරු ජයසූරිය මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බම්බලපිටිය පොලිස් ක්‍රීඩාංගනයේ දී පැවැත්විය.2017.10.17

scroll to top