ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ දෙනියාය ආසන බලමණ්ඩල රැස්වීම ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

Mahinda-1.jpg

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මාතර දෙනියාය ආසන බලමණ්ඩල රැස්වීම පස්වන විධායක ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද දින දෙනියාය වරල්ල ප්‍රදේශයේ දී පැවැත්විනි.මෙම අවස්ථාව සදහා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පා.ම ජොන්සන්ට ප්‍රනාන්දු,කළුතර දිස්ත්‍රික් පා.ම රෝහිත අබෙිගුණවර්ධන,රත්නපුර දිස්ත්‍රික් පා.ම රංජිත් සොයිසා,මාතර දිස්ත්‍රික් නායක පා.ම ඩලස් අලහප්පෙරැම,කාංචන විජේසේකර,නිරෝෂන් පේමරත්න,මහින්ද යාපා අබේවර්ධන යන මැති ඇමති වරැන් සහ විශාල පාක්ෂික සහභාගිත්වයෙන් මෙම අවස්ථාවට එක් විය

scroll to top