ශ්‍රී ලංකා කොරියානු රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබදතාවන් හි 40 වන සැමරුම් උළෙල

Karu-3-3.jpg

ශ්‍රී ලංකා කොරියානු රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබදතාවන් හි 40 වන සැමරුම් උළෙල පසුගියදා බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී කථානායක කරු ජයසූරිය මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විය.

scroll to top