ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් තවත් ශාඛා දෙකක්

SLI.jpg

ශ‍්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ආයතනයේ ශාඛා ජාලය පසුගියදා තවත් ශාඛා 2කින් පුලුල් වූයේ පොලොන්නරුව දිස්ත‍්‍රික්කයේ අරලගන්විල හා බකමූණ හිදී තවත් ශාඛා විවෘත වීමෙනි. මෙි අවස්ථාවන් සඳහා ආයතනයේ සම කලමනාකරණ අධ්‍යක්‍ෂ ටී.එමි.ආර. බන්සා ජයා මහතා ඇතුලු ජ්‍යේෂ්ඨ කලමනාකාරිත්වය සහ අනිකුත් සේවකයින්ද පාරිභෝගිකයින්ද සහභාගි වූහ.

scroll to top