ශ්‍රී ලංකාව හා ඉරානය අතර සිරකරුවන් හුවමාරු කිරිමේ ගිවිසුමකට අත්සන් කෙරේ

Thalatha-9.jpg

ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය සහ ඉරාන ඉස්ලාමීය ජනරජය අතර දඩුවම් පමුණුවනු ලැබ ඇති තැනැත්තන් හුවමාරුකර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඇති කර ගන්නා ගිවිසුම සදහා අධිකරණ හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය අමාත්‍ය නීතිඥ තලතා අතුකෝරල මහත්මිය විසින් අත්සන් කිරීම 2017-10-27 වන දින (අද) පස්වරුවේ අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේදි සිදු විය.

මෙම ගිවිසුම සදහා ඉරාන ඉස්ලාමීය ජනරජය වෙනුවෙන් එරට අධිකරණ අමාත්‍ය ඇලි රාසා අවායි මහතා එරටදී අත්සන් තබා ඇති අතර , අධිකරණ අමාත්‍යතුමිය විසින් ගිවිසුමට අත්සන් තැබීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉරාන තානාපති Mohamed Zari Amirani මහතා හා අමාත්‍යතුමිය අතර ගිවිසුම හුවමාරු කිරීම සිදු විය.

සිරකරුවන් හුවමාරු කිරීමේ මෙම ගිවිසුම යටතේ සිරකරුවන්ට නිදහසක් හිමි නොවන අතර එම සිරකරුවා ලැබු දඩුවම ඒ ආකාරයෙන්ම තම මව් රට තුළ බන්ධනාගාරවලදි විදිමට සිදු වන බව අධිකරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි.

අදාළ ගිවිසුම පිලිබදව මුලික සාකච්ඡා පසුගියදා අධිකරණ අමාත්‍යතුමිය සහ ඉරාන තානාපති Mohamed Zari Amirani මහතා අතර සිදු විය.
මෙම සිරකරුවන් හුවමාරුකිරීමේ ගිවිසුම 1995 අංක 05 දරණ වරදකරුවන් හුවමාරු කිරීමේ පනත යටතේ අත්සන් කළ බව අධිකරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි.
ගිවිසුම අත්සන් කිරීමේ අවස්ථාවට අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් පද්මසිරි ජයමාන්න ,ඉරාන නියෝජ්‍ය තානාපති Mohomed Reza ahamadi ,විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නීති අංශයේ විධායක සහකාර මීනා පීරිස් යන මහත්ම මහත්මීන් එක්ව සිටියහ.

scroll to top