ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වූ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික ජනප්‍රධානීන් සමරනු වස් බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සංවිධානය කරන සමරු උළෙල

Karu-4-1.jpg

ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වූ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික ජනප්‍රධානීන් සමරනු වස් බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සංවිධානය කරන සමරු උළෙල කොළඹ, ටොරින්ටන් ඇවනිව් හි ජාවත්ත සුසාන භූමියේදී කථානායක කරු ජයසූරිය මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විය.

scroll to top