විමසුමට ලියන්න

sign-mou.jpg

ජනමාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට අත්පොත් තබන නවකයන්ට අප වෙබ් අඩවිය හරහා සිය ලේඛණ හැකියාව උරගා බැලීමට අවස්ථාවක් සලසා දීමට අප තීරණය කළෙමු.

ඒ අනුව ආර්ථික, සමාජීය හා සංස්කෘතික යන තෙඅංශයෙන්ම ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන සිදුවීම් වාර්තාකරණයට ආධුනික ජනමාධ්‍යවේදියකු ලෙසින් එක්වීමට ඔබගේ ජීව දත්ත ඇතුලත් අයදුම් පතක් පහත විද්‍යුත් ලිපිනයට යොමු කරන්න.

vimasuma.com@gmail.com

ජනමාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ දිගු ගමනකට ඇරඹුම අපෙන්…

ගයාන් චන්ද්‍රසේකර – සංස්කාරක (විමසුම)

scroll to top