විමල් නැවතත් මාරාන්තික උපවාසයක

Wimal-weerawansa.jpeg

22 මාර්තු 2017 විමසුම

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ අද (22) බන්ධනාගාරයේදී මාරාන්තික උපවාසයක් ආරම්භ කළ බව එහි ආරංචි මාර්ග පවසයි
වාහන අවභාවිත කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් ඔහු දැනට රිමාන්ඩ් කරනු ලැබ සිටී.මීට මීට පෙර ඔහු තුන්මුල්ලේදී ද උපවාසයක් ආරම්භ කල අතර එවකට ජනපති රාජපක්ෂගේ මැදිහත්වීමෙන් එම උපවාසය අත්හැර දැමීය.

scroll to top