විදේශ රැකියා උප ඒජන්ත තනතුරු වහාම අහෝසි කෙරේ

foreign-employment.jpg

පසුගිය කාලයේදී, ලියාපදිංචි විදේශ රැකියා, ඒජන්සි ආයතනවල කටයුතු සඳහා, එම ආයතනවලින් සේවයේ යොදාගත්, විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන නිළධාරී යනුවෙන් හැඳින්වූ උප ඒජන්ත (Sub Agent) තනතුරු වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අවලංගු කර ඇතැයි, ශ‍්‍රි ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය සඳහන් කරයි.

එසේම උප ඒජන්තවරුන්ට ශ‍්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මගින් ලබාදුන් නිළ හැඳුනුම්පතද ඒ සමගම අවලංගු වන අතර, 2016 ජනවාරි පළමු වෙනිදායින් පසුව එය භාවිතා කිරීමද තහනම් වේ.

මෙම හැඳුනුම්පත් ලබාදීම මගින්, උප ඒජන්තවරුන්ගෙන් ඉටුවිය යුතු කාර්යය නිසිපරිදි බලාපොරොත්තු වූ මට්ටමට ඉටුනොවීමත්, අඳාල හැඳුනුම්පත් උපයෝගි කරගෙන ඇතැම් පිරිස්, විවිධ වංචනික කි‍්‍රයාවන්වල නිරතවීමත් හේතුකරගෙන, කාර්යාංශය මෙම තීරණය ගෙන තිබේ. අදාළ හැඳුනුම්පත් උපයෝගි කොටගෙන, මුදල් වංචා කිරීම, එය අවභාවිතා කිරීම, පුද්ගලයින් නොම`ග යැවීම ආදී කරුණු පිළිබඳවද ලැබූ පැමිණිලි මෙහිදී සැලකිල්ලට ගෙන තිබේ.

මෙම හැඳුනුම්පත් 2011 වර්ෂයේ සිට ලබාදීම ආරම්භ කර තිබූ අතර, මේ විට කාර්යාංශය විසින්, උප ඒජන්තවරු 1053 දෙනෙකු සඳහා හැඳුනුම්පත් නිකුත් කොට තිබේ. 2016 ජනවාරි පළමු වෙනිදායින් පසුව, මෙම හැඳුනුම්පත්, ඉදිරිපත් කර විදේශ රැකියා සඳහා බඳවා ගැනීමට එන පුද්ගලයින් සම`ග කටයුතු නොකරන ලෙස කාර්යාංශය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

scroll to top