විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ලේඛන සහතිකකරණය මිනිත්තු 15 කින්

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය වෙත ඉලෙක්ට්රොනික ලේඛන සාක්ෂ්යකරණ පද්ධතිය හඳුන්වාදීම (electronic Document Attesting System – eDAS) තුළින් ඩිජිටල් ලෙසින් සවිබලගැන්වුණු ජාතියක් නිර්මාණය කිරීම උදෙසා තවත් පියවරක් ඉදිරියට තැබීමට ශ්‍රී ලංකා  තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) පියවර ගන්නා ලදී. මේ අනුව මෙම ඉලෙක්ට්රොනික පද්ධතිය භාවිතයට ගැනීම තුළින් පුරවැසියන් හට සිය ලේඛන සාක්ෂ්යකරණය සහ සහතිකකරණය මිනිත්තු 5ත් 15ත් අතර කාලසීමාවක දී සපුරා ගැනීමේ අවස්ථාව හිමිවනු ඇත. ඒ සඳහා විදේශ කටයුතු අමාත්යාංශයේ කොන්සියුලර් අංශය තුළ ඒ වෙනුවෙන්ම කවුන්ටරයක් ස්ථාපිත කර තිබේ.

මෙම ඉලෙක්ට්රොනික පද්ධතිය හඳුන්වාදීමට පෙර විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය විසින් ලිපිලේඛන සාක්ෂ්යකරණය සඳහා අනුගමනය කරන ලද්දේ අතින් කරනු ලබන කාර්යපටිපාටියකි. මේ හේතුවෙන් මහජනතාවට සිය ලේඛන ලබා ගැනීම සඳහා දින දෙකක කාලයක් වැය කිරීමට සිදුවිය. කෙසේ වෙතත් අලූතින් හඳුන්වාදෙන ලද මෙම නව තාක්ෂණික පද්ධතිය තුළින් මිනිත්තු 15ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළ සිය ලේඛන ලබා ගැනීමට ජනතාවට අවකාශ සැලසෙනු ඇත. මෙහිදී ලිපිලේඛනවල සුරක්ෂිතතාව, සෙවීමේ හැකියාව, යහපාලනය හා විනිවිදභාවය තහවුරු කරලනු පිණිස අධිවේගී ස්කෑනර් යන්ත්‍ර හා වමිතික තහවුරුකරණය (Biometric Authentication) යනාදී නවීන තාක්ෂණික ක්රමවේද යොදා ගැණෙනු ඇත.

scroll to top