විදුලි බිද වැටීමට කඩිනම් විසදුම්: විදුලිබල අමාත්‍ය

power-2.jpg

ඊයේ (13) දින වූ විදුලි බිද වැටීම සම්බන්ධයෙන් ගැඹුරින් අධ්‍යනය කර නිශ්චිත විසදුම් ලබා දීමට කටයුතු කරන බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා ප‍්‍රකාශ කර සිටි. ඒ මහතා මේ බව ප‍්‍රකාශ කලේ කෑගල්ල ප‍්‍රදේශයේදී හදිසි පුවත්පත් සාකචජාවකට සහබාගි වෙමිනි.

එහිදී වැඩි දුරටත් අදහස් දැක වූ ඒ මහතා……

“පසුගිය කාලය තුල දෙවතාවක්ම විදුලිය බිද වැටීම් සිදු වූ අතර එමගින් පාරිබෝගිකයන් පත් වූ අපහසුතාවය පිළිබද කණගාටුවට පත්වන අතර ඒ සදහා සමාව අයද සිටිනවා. එම බිද වැටීම සම්බන්ධව අදාළ වාර්ථා ඉදිරිපත් වීමටත් මත්තෙන් විදුලි බිද වැටීමක් සිදු වූ නමුත් හෙට උදෑසන වන විට මේ සම්බන්ධව අධ්‍යනය කිරීමට පත් කල කමිටු සහ අදාළ පාර්ශව කැදවා මේ පිලිබදව විමර්ශනය කිරීමට කටයුතු කරනවා,”

“අදාළ කමිටු නිරීක්ෂණ වලින් අනතුරුව සිදු වී ඇති තත්වය පිලිබදව ජනතාව දැනුවත් කිරීමට සුදානම්. විදුලි බල සේවාව වඩාත් කාර්යක්ෂම ලෙස ජනතාවට ලබා දීමට තමන් අප කැපවී කටයුතු කරන බවද රංජිත් සියඹලාපිටිය මහාතා ප‍්‍රකාශ කර සිටියේය.”

scroll to top