වැස්සට බය නැති ඩෙනිම්

LICC-02-WATER-PROOF-DENIM-JEANS.jpg

28 අප්‍රේල් 2017 විමසුම

ඩෙනිම් කලිසම් ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛ සමාගමක් වන Long Island Clothing Company (LiCC) විසින් ඉහල මට්ටමක වෙළඳ නාමයක් සලකුණු කරමින් ජල වාරක (ජලය නොරැදෙන) ලෙස සැකසූ ඩෙනිම් කලිසම් වෙළඳ පොළට හඳුන්වා දී ඇත.

LiCC Liberté නමින් හඳුන්වන ජල වාරක ඩෙනිම් හි ගාම්භීර කොටස් කරුවෙකු වීමට ඔබටත් ආරාධනා කරයි. ඔබ ඩෙනිමක් ඇඳ එළියට යන විට ඔබ බලාපොරොත්තු නොවූ ලෙස ගිගුරුම් සහිත වර්ෂාවකට හසු වී ඔබේ ඩෙනිම් කලිසම තෙත බරිත වීමේ අවස්ථාවකට මුහුණ පෑ හැක. එහෙත් LiCC විසින් හඳුන්වා දී ඇති නව ආකාරයේ විප්ලවය සමගින් දැන් ඔබට වර්ෂාවකදී වුවද ඩෙනිම් කලිසම් ඇඳගෙන යෑම සඳහා බිය විය යුතු නැති අතර ඔබව නිරන්තරයෙන් ජලයෙන් ආරක්ෂා කරමින් සැහැල්ලුවකින් යුත් වියළි බවක් මෙන්ම ජේත්තුකාර කඩවසම් පෙනුමක් ද ලබා දෙයි.

මෙම නව විලාසිතාවේ සංකල්පය වනුයේ නෙළුම් මලක දිය බිඳිති නොරැදෙන්නා සේ ඩෙනිම් කලිසමේ මතුපිටද ජලය නොරැඳී තිබෙන ආකාරයට සකසා තිබීමයි. මෙලස සොබා ධර්මයේ නීතීන්ට අනුගත වෙමින් නව Liberté විලාසිතා එකතුව හඳුන්වා දෙන අතර එය ජලය රැඳී නොපවතින සහ ජලයට ප්‍රතිරෝධී ලෙස ඉතා ගොරෝසු බවකින් සකසා ඇති නිසා මෙය ඩෙනිම් පාවිච්චි කරන්නන්ට නවමු අත්දැකීමක් වනු නිසැකය. මෙය සීමා මායිම් නොමැතිව සැහැල්ලුවෙන් ජීවත් වන්නන් හටම හඳුන්වා දෙන සැබෑ ඩෙනිම් කලිසම් විලාසිතා එකතුවකි.

scroll to top