වාහන වෙන්දේසියෙන් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට රුපියල් මිලියන 40ක වාර්තාගත ආදායමක්…

දෙසැ 31, 2015 (විමසුම) – භාවිතයෙන් ඉවත් කළ සංචිත වාහන වෙන්දේසියෙන් රුපියල් මිලියන 40ක වාර්තාගත ආදායමක් උපයා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සමත්ව සිටී. මෙම වාහන වෙන්දේසිය ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සුබ සාධන ගොඩනැගිල්ලේදී ඊයේ පැවැත්විණ.

මීට පෙර වරාය අධිකාරියේ භාවිතයෙන් ඉවත් කළ වාහන, ටෙන්ඩර් කැදවීමෙන් විකුණා දැමිණ. එහෙත් විවිධ මාෆියාවල බලපෑම් හේතුවෙන් වාහන අලෙවි වූයේ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට අඩු ආදායමක් ලබා දෙමිනි. මෙම තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කළ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති දම්මික රණතුංග මැතිතුමා ගරු වරාය සහ නාවික අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමාගේ උපදෙස් මත භාවිතයෙන් ඉවත් කළ සියලු වාහන වෙන්දේසි කිරීමට තීරණය කළේය. ඊයේ පැවති එම වෙන්දේසිය සදහා ඇතුළත් වූ වාහන ගණන 50කි. ඒ ආශ්‍රිත උපකරණ 33ක්ද වෙන්දේසි කෙරිණ. ඉදිරිපත් වූ ලංසුකරුවන්ගේ ගණන 67කි.

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය විශාල වාහන සංඛ්‍යාවක් එක්වර වෙන්දේසියට ඉදිරිපත් කළ පළමු අවස්ථාවද මෙය වේ. වෙන්දේසි කළ වාහනවලින් බහුතරය පසුගිය ආණ්ඩු සමයේ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට අගතියක් වන සේ මිලදී ගත් වාහන වීමද විශේෂත්වයකි. එම වාහන කෙටිකලකින්ම අබලන් තත්ත්වයට පත් විය. අමතර කොටස්වල මිල ඉහළ අගයක් ගැනීම හේතුවෙන් ඒවා තවදුරටත් නඩත්තු කිරීමද ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට බරක් විය. එම වාහන මිලදී ගැනීමේදී ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට සිදු වූ පාඩුව ගැන ගැඹුරින් විමර්ශනය කරන බවද මීට පෙර ගරු වරාය සහ නාවික අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා පැවසීය.

scroll to top