වසර 2 කට වඩා අක‍්‍රීය කුඩා ජල විදුලි බලාගාරවල බලපත‍්‍ර අහෝසි කෙරේ

mini-hydro-power-plant.jpg

වසර 2 කට වඩා කාලයක් අක‍්‍රීය තත්ත්වයේ පවතින කුඩා ජල විදුලි බලාගාරවල බලපත‍්‍ර වහාම අහෝසි කරන බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පවසයි.

මේ වනවිට කුඩා ජලවිදුලි බලාගාර වලින් මෙගාවොට් 300 ක් පමණ දායකත්වයක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට ලබාගනී.

“කුඩා ජලවිදුලි බලාගාරවල බලපත‍්‍ර පිළිබඳව ගැටලූවක් තිබෙනවා. සමහර බලපත‍්‍ර හිමියන් එම බලපත‍්‍ර අතින් අතට යවමින් අලෙවි කිරීමේ යටි වැඩපිළිවෙලක් ක‍්‍රියාත්මක වෙනවා. මින් සිදුවන්නේ විදුලිය නිපදවීම ප‍්‍රමාදවීමයි. මේ තත්ත්වය පිළිබඳව අපි අවධානය යොමුකරලා එම තත්ත්වය ඉවත් කිරීම සඳහා අද චක‍්‍රලේඛයක් නිකුත් කරනවා,”

“එමගින් වසර 02 කට වඩා පැරණි, වැඩ ආරම්භ කරනැති කුඩා ජලවිදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘති සඳහා නිකුත්කර ඇති බලපත‍්‍ර වහාම අහෝසි කිරීමට අපි ක‍්‍රියාකරනවා. අනතුරුව එම බලපත‍්‍රලාභීන්ට එසේ ව්‍යාපෘති මෙතෙක් ආරම්භ නොකිරීමට සාධාරණ හේතූන් ඇත්නම් අභියාචනය කරන්න කාලසීමාවක් ලබා දෙනවා,”

“එසේ නැත්නම් විවෘත මිල ගණන් කැඳවීමෙන් එම බලපත‍්‍ර සාධාරණ ආකාරයෙන් අලූත් පිරිසකට කරගෙන යාමට ලබාදෙන්න කටයුතු කරනවා” යැයි විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පැවසීය.

 

scroll to top