වසර ගණනකට පසු රත්නපුර මහ සමන් දේවාලයේ වහලය අලූත්වැඩියා කිරීමට පියවර…

Thalatha-2-2.jpg

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන ගරු අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතාගේ මැදිහත්වීම මත රුපියල් මිලියන 100ක මුදලින් ඓතිහාසික රත්නපුර සමන් දේවාලයේ වසර ගණනාවක් අලුත් වැඩියා නොකල වහලය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ කටයුතු 2017 නොවැම්බර් මස 11 වන දින ආරම්භ කරන ලදී. ඒ වෙනුවෙන් විශේෂ දේව ආශිර්වාද පූජාවක් එදින පැවැත්වුණු අතර, ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් අධිකරණ හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය නීතීඥ තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය සහභාගි විය.

එහිදී අදහස් දැක්වූ අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය, —මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාළිගාවට පසු බෞද්ධයින්ගේ මුදුන් මල්කඩ වුණු රත්නපුර මහ සමන් දේවාලයේ අත්‍යාවශ්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ කටයතු මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන ගරු අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතාගේ මැදිහත්වීම මත රුපියල් මිලියන 100ක මුදලින් ආරම්භ වෙනවා. මම රත්නපුරයේ සියළු දෙනා වෙනුවෙන්ම එතුමට ස්තූතිවන්ත වෙනවා. මැණික්වලට ප්‍රසිද්ධ මේ ප්‍රදේශයේ ලොකු කුඩා සියළු දෙනාම ආශිර්වාද ලබාගන්න එන්නේ මේ සමන් දේවාලයට. ඉතින් මේ වගේ තැනක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම මහා පුන්‍යකර්මයක්.

මෙම අවස්ථාවට නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කරුණාරත්න පරණවිතාන, රත්නපුර සමන් දේවාලයේ බස්නායක නිලමේ කමල් රත්වත්තේ ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියහ.

scroll to top