වසරේ මුල්‍ය සේවා සපයන්නා – පීපල්ස් ලීසිං

plc-silm-awards.jpg

පීපල්ස් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සමාගම  නැවත වරක් බත්තරමුල්ලේ  වෝටර්ස් එජ් හි  පැවති ස්ලිම්-නීල්සන් ජනතා සම්මාන උළෙල 2017 දී සිවුවැනි වරටත් ‘ වසරේ මුල්‍ය සේවා සපයන්නා’ ලෙස ගෞරවනීය සම්මානයට  පත්‍ර විය

scroll to top