වසරේ ජනතා ජීවිත රක්ෂණ වෙළඳ නාමය සෙලින්කෝ ලයිෆ් රක්ෂණ සමාගමට

peoples-brands-2017.jpg

සෙලින්කෝ ලයිෆ් 11 වැනි වරටත් ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය ජනතා ජීවිත රක්ෂණ වෙළඳ නාමය යළි තහවුරු කර ගැනීමට සිකුරාදා රාත්‍රියේ පැවති ස්ලිම්-නීල්සන් ජනතා සම්මාන උළෙලේ දී සමත්විය

scroll to top