ලාංකිකයන්ට විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ තහනම ඉවතට

foreign-workers.jpg

රටේ පැවති අර්බුද අවස්ථා හෝ දේශපාලනිකමය හේතුමත විවිධ කාලවලදී රට හැර යාමට සිදුවීම හේතුවෙන් දැනට විදේශගතව වාසය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙත විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් 2011 මාර්තු මස සිට පනවා තිබු සීමා ඉවත් කරමින් 2016 ජුනි 01 වැනි දින රජය විසින් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබේ.

සරණාගතයින් ලෙස වෙනත් රටක වාසය කිරීමට ඉල්ලුම්කර ඇති හෝ එම පහසුකම ලබාගෙන ඇති ශ්‍රී ලාංකිකයින් සිය සරණාගතභාවය ප්‍රතික්ෂේප කර නොමැත්තේ නම් ඔවුන් වෙත විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම අත්හිටුවන ලෙස 2011 මාර්තු මාසයේ දී සියලුම ශ්‍රී ලාංකික දූත මණ්ඩලවලට උපදෙස් ලබා දී තිබිණි. මෙමගින් පුරවැසි අයිතීන් උල්ලංඝණය වීමක් සිදු වූ අතරම, ශ්‍රී ලංකාවේ වලංගු සංචාරක බලපත්‍රයක් නොමැතිව දේශපාලනික හේතු මත බලහත්කාරයෙන් රට හැර යාමට සිදු වූ ශ්‍රී ලාංකිකයන් බොහෝ දෙනෙකුට අසීරුතාවයන්ට හා ගැටලුවලට මුහුණ දීමට සිදුවිය.

පෞද්ගලික දේශපාලන මතිමතාන්තර නොසළකා, විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ට ඇති අයිතිය සුරැකීමටත් නිදහසේ සංචාරය කිරීමට ඔවුන් සතු අයිතිය තහවුරු කිරීමටත් ශ්‍රී ලංකා රජය බැඳී සිටින අතර, අද දින නිකුත් කරන ලද නව උපදෙස් මගින් එම අයිතීන් සුරක්ෂිත කිරීමේ වගකීම සහතික කෙරෙනු ඇත.

වත්මන් රජයේ යහපාලන හා ප්‍රතිසන්ධාන ප්‍රයත්නවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස විදේශයන් හි වාසය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණිමටත්, ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජනය කිරීමටත් ඇති උනන්දුව වැඩි වී තිබේ. මීට පෙර පැවති සීමාකාරී ප්‍රතිපත්තිය ඉවත් කිරීම මගින් විදේශයන් හි වාසය කරන ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ආපසු යාමටත්, නැවත සියරට පැමිණීමටත් ඇති හැකියාව හා ඉඩ ප්‍රස්ථා තවදුරටත් පුළුල් වනු ඇති අතර එමගින් රටේ සංවර්ධනයට හා ප්‍රතිසන්ධාන ක්‍රියාවලීන්ට මහඟු දායකත්වයක් ලැබෙනු ඇත.

scroll to top