ලංකාවේ හොඳම අන්තර්ජාල බැංකුව ලෙස කොමර්ෂල් බැංකුව පිදුම් ලබයි

එංගලන්තයේ‘ග්ලෝබල් ෆයිනෑන්ස් ඇන්ඞ් රීවීව් සඟරාව විසින් 2016 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේහොඳම අන්තර්ජාල බැංකුව ලෙස කොමර්ෂල් බැංකුව නම්කර තිබේ.

ගෝලීය මුල්‍ය ප්‍රජාව අතුරින් සුවිශේෂී අංශ කෙරෙහි විශේෂඥතාවයක් දක්වන සියලු ප්‍රමාණයන්ගෙන් යුතු සමාගම් සඳහා සම්මාන ලබාදීම මෙම සම්මාන ප්‍රධානය මගින් සිදුකරයි. කොමර්ෂල් බැංකුව වෙත හිමිවූ මෙම සම්මානය මගින් බැංකුවේ අන්තර්ජාල බැංකුකරණ පද්ධතිය විසින් පෙන්වා තිබෙන ඉහළ ගුණාත්මක සේවාව සහ නවෝත්පාදනය ඇගයීමට ලක්කර ඇත.

කොමර්ෂල් බැංකුවේ අන්තර්ජාල බැංකුකරණ පද්ධතිය විසින් පුළුල් සේවා මාලාවක් ලබාදෙන අතර ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර මුදල් ඒකක අටකින් පවත්වා ගෙන යන ගිණුම් අතර අරමුදල් හුවමාරු කිරීමේ අවස්ථාව, ප්‍රධාන මුදල් ඒකක හයක් ආවරණය වන පරිදි පැය විසිහතර පුරා මුදල් ගෙවීම් (cross currency payments) , ජංගම, ඉතිරිකිරීමේ, ආයෝජන, ණය, සහණයපත් ගිණුම්වල ශේෂයපරීක්ෂාකිරීම, දිනයේ පැය විසිහතරපුරා තම ගිණුම් අතර මුදල් හුවමාරු කිරීම, කොමර්ෂල් බැංකුවේ ගිණුම් හිමි තෙවන පාර්ශවයකට මේ ආකාරයෙන් අරමුදල් හුවමාරු කිරීමේ පහසුකම මෙම සේවාවන් අතර කැපී පෙනේ.

scroll to top