ලංකාවේ මරුටි කම්හලක් පිහිටුවීමට සූදානම්

අමතර කොටස් ලංකාවේම නිපදවීමට සැරසෙයි

Sri Lanka plant to be more than assembly unit: Maruti chief

මරුටි සුසුකි ඉන්දියා ලිමිටඩ් සමාගම මෝටර් රථ නිෂ්පාදනය කිරීමේ කර්මාන්ත ශාලාවක් ලංකාවේ ආරම්භ කිරීමට කැමැත්තෙන් පසුවන බව සමාගමේ සභාපතිවරයා කියයි.

මරුටි සුසුකි ඉන්දියා සමාගමේ සභාපති, ආර්.සී. භර්ගවා මහතා අද කොළඹදී පැවසුවේ මෙම කර්මාන්ත ශාලාව වාහන එකලස් කිරීමේ සරල ක්‍රියාවෙන් ඔබ්බට ගිය දියුණු මට්ටමේ එකක් වනු ඇති බවයි.

මේ අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටුවීමට අදහස් කර තිබෙන කර්මාන්ත ශාලාව පිළිබඳව මේ වනවිට ශඛ්‍යතා අධ්‍යනයක් සිදුකරමින් තිබෙන බවත් එහි නියාමන කටයුතු වෙනුවෙන් මෙරට බළධාරීන් සමග සාකච්ඡා කරමින් සිටින බවත් හෙතෙම මෙහිදී කීය.

මේ වසර තුළ මෙම ශඛ්‍යතා අධ්‍යනය සිදුකිරීමෙන් පසුව යෝජිත කර්මාන්ත ශාලාවේ හිමිකාරීත්වය, ව්‍යුහය සහ ධාරිතාවය පිළිබඳව තීරණය කරන බව ඔහු පැවසීය.

එකලස් කිරීමේ කර්මාන්ත ශාලාවක් සියයට 30 ක දේශීය අගය එකතු කිරීමක් කළ යුතුයැයි නියමයක් ලංකාව විසින් පනවා තිබේ.

මරුටි සුසුකි ඉන්දියා සමාගමේ සභාපතිවරයා අප සමග පැවසුවේ එම අවශ්‍යතාවය ඉතාමත් ලෙහෙසියන් සපුරා ලීමට තම සමාගමට හැකි බවත් සැලසුම් කර තිබෙන්නේ එයටත් එහාට ගොස් වාහන අමතර කොටස්ද ලංකාවේ නිපදවන කර්මාන්ත ශාලාවක් බවයි.

මේ අනුව, මරුටි අමතර කොටස් නිපදවන සමාගම්ද ලංකාවේ කර්මාන්ත ශාලා පිහිටුවීම පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා පසුගිය කාලයේදී මෙරටට පැමිණි බව හෙතෙම අනාවරණය කළේය.

වාහන අමතර කොටස් නිපදවන මෙම සමාගම් වලට ලංකාවට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ලබාදී ඉතිරි ප්‍රමාණය ඉන්දු-ශ්‍රී ලංකා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම හරහා නැවතත් ඉන්දියාවට අපනයනය කිරීමේ අවස්ථාව තිබේ.

scroll to top