ලංකාවට ආපු අලුත්ම බස් එක Airbus A320neo

Middle-Dinnaga-Padmaperuma-Chief-Technical-Officer-SriLakan-Airlines.jpg

03 මාර්තු, 2017 (විමසුම) – ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සමාගම විසින් සිය නවතම Airbus ගුවන් යානයේ නිල පියාසැරිය ආරම්භ කිරීම ප්‍රකාශයට පත්කෙරිණි . පෙබරවාරි 27 වැනිදා දිවයිනට පැමිණ Airbus A320neo ගුවන් යානය, ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ ගුවන් යානා පෙළට එක්වන A320neo සහ A321neo පවුලේ ප්‍රථම ගුවන් යානයයි. 2016 වසරේදී ගුවන් සේවයේ ගුවන් යානා පෙළට එක් කරන ලද පුළුල් බඳ සහිත A330 සහ A300 අලුත්ම ගුවන් යානා 7 දිගු දුර ගුවන් ගමන් සඳහා අතිශයින් උපකාරී වේ .

ශ්‍රීලන්කන් A320neo හැඩගස්වා ඇත්තේ, මැදිරි කලාප දෙකක(two-class) සැලැස්මකට අනුව වේ. එය ව්‍යාපාරික පන්තියේ (business class) ආසන 12ක් පිරිමැසුම් පන්තියේ(economy class) ආසන 138 කින් සමන්විත වන අතර මගීන් 150 දෙනෙකුට ගමන් ගත හැකිය . Airbus Industry හි Neo යනු නවතම එන්ජින් විකල්පය New Engine Option යන අර්ථය දරයි.

scroll to top