රුපියල් මිලියන 475 ක වියදමින් ඉදි කළ මහල් තුනකින් සමන්විත හෝමාගම නව අධිකරණ සංකීර්ණය විවෘත කිරීම

රුපියල් මිලියන 475 ක වියදමින් ඉදි කළ මහල් තුනකින් සමන්විත හෝමාගම නව අධිකරණ සංකීර්ණය විවෘත කිරීම අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පෙරවරුවේ සිදු විය.මෙම අවස්ථාවට නියෝජ්‍ය අධිකරණ අමාත්‍ය දුෂ්මන්ත මිත්‍රපාල ,නීතිපති ජයන්ත ජයසුරිය ,ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ප්‍රියසාද් ඩෙප්, අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් පද්මසිරි ජයමාන්න යන මහත්වරුන් විනිසුරුවරුන්, නීතිඥයින් ඇතුළු විශාල පිරිසක් එක්ව සිටියහ.