රාත්‍රී කාලයේ පවතින වැසි තත්ත්වය තවදුරටත් …

ශ්‍රී ලංකාව ආසන්න පහළ වායුගෝලයේ පවතින කැළඹිලි ස්වභාවය හේතුවෙන් අන්තර් මෝසම් වැසි තත්ත්වය වර්ධනය වීමක් අපේක්ෂා කෙරේ. සවස් කාලයේ සහ රාත්‍රී කාලයේ පවතින වැසි තත්ත්වය මෙම මස 15 වෙනි දින දක්වා තවදුරටත් බලාපොරොත්තු විය හැක.

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල සවස 2.00 න් පසුව වැසි හෝ ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇති වේ.

නැගෙනහිර, බස්නාහිර සහ දකුණු පළාත්වල උදැසන කාලයේදීත් වැසි ඇති විය හැක.

ඇතැම් ස්ථානවල, විශේෂයෙන් බස්නාහිර, වයඹ, දකුණ, සබරගමුව, මධ්‍යම සහ ඌව පළාත්වල, (මි.මි.150 ක පමන) තද වැසි බලාපොරොත්තු විය හැක.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට එම ප්‍රදේශවල තාවකාලිකව තද සුළං ඇති විය හැක. අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

scroll to top