රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය කෑගල්ල වට්ටාරාම අරහත් මලියදේවි රාජමහා විහාරස්ථානයේදී

Vesak-Event-01.jpg

ශ්‍රි බුද්ධ වර්ෂ 2561 වන රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය අද 2017. 04 .09 ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධනතත්වයෙන් කෑගල්ල වට්ටාරාම අරහත් මලියදේවි රාජමහා විහාරස්ථානයේදී පැවැත්විනි.

scroll to top