රාජමලර්ට හිමි සියළු වැටුප් ඇමතිනියගේ මැදහත්වීමෙන් ලබාදෙයි…

Thalatha-8.jpg

ති්‍රකුණාමලය, මට්ටක්කුලිය, රජවර්ධන පාර, 48$70 ලිපිනයේ පදිංචි සිත්තලිංගම් මාරිමුත්තු රාජමලර් මෙනෙවියට 2012.03.15 වන දින ගෘහ සේවිකාවක වශයෙන් සෞදි අරාබියට ගොස් තිබේ. ඇය අවිවාහක කාන්තාවකි. එහිදී එක් නිවසක මාස 7ක් පමණ සේවය කර ඇති අතර ඔවුන්ගේ ඥාති නිවසක දෙවනවර සේවය කර තිබේ. එහිදී ඇයට කිසිඳු වැටුපක් ලබාදී නැති අතර, එහි වසර පහකට ආසන්න කාලයක් සේවය කර තානාපති කාර්යාලයේ සුරක්ෂා නිවාසයට ගොස් තිබේ. එහිදී තානාපති කාර්යාලයේ නිළධාරීන් මේ ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කර ඇති අතර, ඔවුන් විසින් හිග වැටුප් ලෙස රියාල් 37,500 ක මුදලක් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 1,527,933.75ක මුදලක් ඇයගේ හාම්පුතාගෙන් ලබාගෙන තිබේ. රියාද් තානාපති කාර්යාලයේ නිළධාරීන්ගේ මැදිහත්වීම මත එම සේවක මහත්මිය 2017.10.03 වන දින දිවයිනට පැමිණියාය.

මෙම චෙක්පත ලබාදුන් අවස්ථාවේදී අධිකරණ හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය නීතීඥ තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය විසින් රාජමලර් මෙනෙවියට උපදෙස් ලබාදෙමින් මෙම මුදල් ඵලදායී ලෙස තම අනාගතය වෙනුවෙන් ආයෝජනය කරන ලෙස ප්‍රකාශ කළාය.
මෙම අවස්ථාවට කාර්යාංශයේ කි්‍රයාකාරී අධ්‍යක්ෂක නීතීඥ උපුල් දේශපි්‍රය මහතාද එක්වී සිටියේය.

scroll to top