රටතුළ කිසිම ආකාරයක තෙල් හිඟයක් නැහැ – අමාත්‍යාංශ ලේකම් අවධාරණය කරයි

රටතුළ කිසිම ආකාරයක තෙල් හිඟයක් නොමැති බව ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් උපාලි මාරසිංහ මහතා පවසයි. එතුමාගේ සම්පූර්ණ ප්‍රකාශය පහත දැක්වේ.

“කිසියම් පිරිසක් රට තුළ ඉන්ධන හිඟයක් ඇති බවට ප්‍රචාරය කරමින් සිටී. මේ තත්ත්වය තුළ පාරිභෝගිකයින් අනවශ්‍ය ලෙස ඉන්ධන පිරවුම්හල් වෙත යමින් ඉන්ධන තොග රැස් කරන බව වාර්තා වේ. කෙසේ නමුත් රට තුළ කිසිම ආකාරයක ඉන්ධන හිඟයක් නොමැති බව අවධාරණය කරමි. එබැවින් අනවශ්‍ය ලෙස කලබල නොවන ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිමි. බාහිර පුද්ගලයින්ගෙන් අනවශ්‍ය ලෙස වැඩි මිලට ඉන්ධන මිලදී නොගන්නා ලෙසද අවශ්‍ය තරම් ඉන්ධන තොග අප සතුව ඇති බැවින් ඉන්ධන පිරවුම්හල්වලින් පමණක් ඉන්ධන ලබා ගන්නා ලෙසද මහජනතාවට දැනුම් දෙමි. එමෙන්ම කිසියම් ගැටළුවක් ඇත්නම් පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක දුරකතන අංකය 0115 455 130ට අමතන මෙන් කාරුණිකව දන්වා සිටිමි. අපගේ ගබඩාවලට පැමිණෙන සියලුම බවුසර්වලට කිසිඳු ප්‍රමාදයකින් තොරව ඉන්ධන ලබා දීමට හැකි බවද දන්වා සිටිමි…”

scroll to top