රංගන හේරත් ශ්‍රී ලංකාවේ පළමුපෙළ කඩුලු 1000ක් ඉක්මවූ දෙවන ක්‍රීඩකයා බවට පත් වෙයි

Rangana-Herath.jpg

රංගන හේරත් ශ්‍රී ලංකාවේ පළමුපෙළ කඩුලු 1000ක් ඉක්මවූ දෙවන ක්‍රීඩකයා බවට පත් වෙයි

රංගන හේරත් මෙම දස්කම දැක්වුවේ බංග්ලාදේශය ශ්‍රී ලංකා දෙවන ටෙස්ට් තරගයේදී පළමු ඉනිමේ දී මුශ්තෆිඋර් රහ්මාන් දවා ගැනීමෙන් අනතුරුවය.
මුත්තයියා මුරලිදරන් ටෙස්ට් 232 කදී කඩුලු 1374 සමග, පළමු පන්තියේ කඩුලු 1000 ක් දවාගත් ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින අනෙක් එකම පන්දු යවන්නා වෙයි

scroll to top